Search ECMWF publications

 1. Sävijärvi H., O. Åkesson

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 2. Ducrot A., Lemaire A., Watkins H.

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 3. C. Temperton

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 4. S. Grönås

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 5. Wilson L.J.

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 6. Vaughn M.

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 7. Ducrot A., Watkins H.

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 8. J. Haseler

  1982, Report, ECMWF.

 9. Watkins H.

  1982, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 10. ECMWF

  1982, ECMWF Annual Report, Report, ECMWF.